אחרי הברית

אם יש סימני אי שקט במהלך השעות לאחר הברית ניתן לתת משכך כאבים כל 4 שעות במינון בהתאם למשקלו של התינוק ולהנחיות על גבי האריזה.
הביקורת תעשה על ידי, בבית התינוק, למחרת הברית.
דימום קל (כתם קטן על הטיטול) הינו תופעה נורמלית במשך מס' ימים שלאחר הברית. במקרה של דימום משמעותי יש ליצור עמי קשר מידי.

ריפוי הפצע אורך עד חודש ימים, יתכנו שינויים במראה החיצוני ושינוי בצבע, תהליכים אלה הם טבעיים והינם חלק מהריפוי.

רחצה – אמבטיה לתינוק תעשה רק ביום שלאחר הברית. בשבוע שלאחר הברית, במידה והפין מתלכלך בצואת התינוק, מומלצת שטיפת האיזור במים זורמים.

תחבושת – במידה והושארה תחבושת אין להורידה עד לביקורת (שתעשה יום למחרת הברית), אם התחבושת נפלה מעצמה אין להחזירה.

שמן תינוקות – לאחר הורדת/נפילת התחבושת יש לטפטף על מקום הברית מעט שמן תינוקות (למניעת הידבקות הטיטול) למשך 4-5 ימים.